Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Aktualności w roku 2018

14 maja 2018 r.
Wyniki naborów wniosków kwiecień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursów nr:
5/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej


Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

26 kwietnia 2018 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”.
Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach: 14 maja 2018 r. w godz. 1300-1515 (rejestracja od godz. 1245), Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 

Program: Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń – prezentacja ofert poszczególnych operatorów w ramach systemu bonów na szkolenia.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Konsultacje indywidualne.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 1200.

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2493-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm


19 kwietnia 2018 r.
Wyniki naborów wniosków kwiecień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" informuje o dostępnych wynikach naborów w ramach konkursów nr:
3/2018 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
4/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
6/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej.

Listy rankingowe można przeglądać w zakładce NABORY > Wyniki.

Informacja. Posiedzenie Rady oceniającej wnioski z naboru nr 5/2018 - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej obędzie się 9 maja 2018 roku. Przekazanie do publicznej wiadomości na łamach strony www.srgc.pl wyników z naboru nr 5/2018, ukaże się do 7 dni od dnia posiedzenia.

ZOBACZ WYNIKI NABORÓW

1 marzec 2018 r.
Nabór wniosków 1/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM" ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Rozwijanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków: od dnia 22.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.

Informujemy, iż zaktualizowano ważne dokumenty, z którymi warto się zapoznać:
ZOBACZ AKTUALNE NABORY

1 marzec 2018 r.

W dniu 1 marca 2018r. w ramach Planu Komunikacji w siedzibie w naszej Lokalnej Grupy Działania odbyło się Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla przyszłych Beneficjentów PROW 2014-2020. Spotkanie rozpoczęto omówieniem procedur, kryteriów wyboru i oceny operacji wniosków. Analiza dokumentacji i wyjaśnione wątpliwości pozwolą w naborach zaplanowanych w terminie 22.03 – 12.04.2018 r. złożyć poprawne wnioski o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2. Omówiono również zasady protestów.

Dziękując za liczne przybycie Zainteresowanych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.


9 luty 2018 r.
Spotkanie konsultacyjne przed naborami

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zaprasza zainteresowanych działaniem „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach PROW 2014-2020 w dniu 1 marca 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 10a w Kutnie. Spotkanie dedykujemy mieszkańcom obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania w tym osobom, które planują pozyskać dotację na otworzenie lub rozwój działalności gospodarczej.

Agenda:
1. Założenia LSR i Omówienie wsparcia w ramach 19.2 (akty prawne)
2. Omówienie naborów pod kątem poniższego zakresu tematycznego:
- podejmowanie działalności gospodarczej
- rozwijanie działalności gospodarczej
- budowa lub przebudowa Infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej
- budowa i przebudowa dróg
3. Aktualne wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy
4. Procedury i kryteria wyboru i oceny operacji
5. Dyskusja


29 styczeń 2018 r.
Warsztat refleksyjny

W dniu 26 stycznia 2018 r. LGD SRG „CENTRUM” przeprowadziła warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Zaproszeni Goście pracowali nad finansową i rzeczową realizacją wskaźników, oceną jakości składanych wniosków, kryteriami wyboru oraz osiąganiem celów zapisanych w powyższym dokumencie strategicznym. Zastanawiano się nad poziomem realizacji potrzeb lokalnej społeczności a także nad wdrożonymi procedurami dla Beneficjentów.

Podczas spotkania wypracowano rekomendacje dla LGD. Na tej podstawie powstanie raport z warsztatu refleksyjnego. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie oraz merytoryczną pomoc w usprawnianiu działań na rzecz naszego regionu.

Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl