Przygotowanie LSR 2023-2027

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” przystąpiło do przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Informujemy, że złożyliśmy Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

W dniu 7 lipca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Prezes SRGC Pan Jakub Świtkiewicz podpisał Umowę o przyznaniu pomocy nr 00026-6934-UM0500025/22 określającą zasady finansowania wsparcia przygotowawczego w zakresie działania 19.1. Środki zostaną przeznaczone na napisanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru na lata 2023-2027.

W ramach tworzenia i konsultacji LSR zaplanowaliśmy na miesiąc wrzesień 2022 r. spotkania konsultacyjne w każdej gminie z terenu LGD. Wszystkich Państwa, którym zależy na rozwoju swojej małej Ojczyzny serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w całym procesie budowy LSR. Prosimy o wsparcie, które w późniejszym czasie zaowocuje realizacją Waszych potrzeb na terenie zamieszkania.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań:

GminaMiejsce spotkaniatermin oraz data spotkania
OporówGminna Biblioteka Publiczna, Oporów 57, 99-322 Oporów06.09.22 godz. 8.00-11.00
Kutno Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99-300 Kutno 06.09.22 godz. 12.00-15.00
Bedlno Urząd Gminy (sala konferencyjna), Bedlno 24, 99-311 Bedlno 07.09.22 - godz. 8.00-11.00
Żychlin Urząd Gminy (sala konferencyjna), ul. Barlickiego 15 A, 99-320 Żychlin 07.09.22 godz. 12.00-15.00
Góra Św. Małgorzaty Strażnica OSP, 99-122 Góra św. Małgorzaty 45 08.09.22 godz. 8.00-11.00
Witonia OSP, ul. Starzyńskiego 8, 99-335 Witonia 08.09.22 godz. 12.00-15.00
Dąbrowice Świetlica przy Urzędzie Gminy,ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice 12.09.22 godz.9.00-12.00
Nowe Ostrowy Sala Konferencyjna UG, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 12.09.22 godz. 12.30-15.30
Łanięta GOKiS, Łanięta 9, 99-306 Łanięta 13.09.22 godz. 8.00-11.00
Krośniewice Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Łęczycka 19a, 99-340 Krośniewice 13.09.22, godz.12.00-15.00
Strzelce Sala Konferencyjna ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce 15.09.22 godz. 8.00- 11.00
Krzyżanów GOKiS, Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów 15.09.22 godz.12.00-15.00

Program spotkania.

1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020
2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR;
3) konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR. W celu zdefiniowania potrzeb i problemów przewidziano formę otwartą tj. debatę z przedstawicielami danego terenu zakończoną wskazaniem rozwiązań w obszarach sfery kulturalnej, społecznej, ekonomicznej, szkolnej, infrastrukturalnej. Etap poszukiwania rozwiązań zostanie zakończony listą propozycji z uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR oraz partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców , którzy chcą mieć wpływ na rozwój własnej gminy i sposób przeznaczenia środków z nowej perspektywy finansowej UE.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl