Formularz kontaktowy

Dane adresowe

  • Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
  • 99-300 Kutno,
  • ul. Wojska Polskiego 10a
  • NIP: 775-253-08-10
  • REGON: 100191445
  • KRS: 0000254902

Dane kontaktowe

  • 24 355 23 45
  • 24 355 23 44
  • info@srgc.pl
  • http://www.srgc.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl