Nabory - archiwalne


Data publikacji: 12.12.2022 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 2/2023

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Data publikacji: 11.02.2022 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2022

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 2/2022

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Data publikacji: 11.01.2021 r.

Ogłoszenie o naborze 1/2021

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 2/2021

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 3/2021

Rozwijanie działalności gospodarczej
Data publikacji: 13.05.2019 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 1/2019

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Data publikacji: 12.10.2018 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 7/2018

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Data publikacji: 01.03.2018 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 3/2018

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 4/2018

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Ogłoszenie o naborze 6/2018

Rozwijanie działalności gospodarczej


Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 5/2018

Podejmowanie działalności gospodarczej
Data publikacji: 13.12.2017 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 1/2018

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Ogłoszenie o naborze 2/2018

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Data publikacji: 06.02.2017 r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 1/2017

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Ogłoszenie o naborze 2/2017

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 3/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 5/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 4/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Ogłoszenie o naborze 1/2017/G

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 2/2017/G

Zachowania dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 3/2017/G

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych


Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl