Nabory - archiwalne

Data publikacji: 06.02.2017 r.


Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze 1/2017

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych


Ogłoszenie o naborze 2/2017

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Ogłoszenie o naborze 3/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze 5/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej


Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze 4/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej


Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych


Ogłoszenie o naborze 1/2017/G

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Ogłoszenie o naborze 2/2017/G

Zachowania dziedzictwa lokalnego


Ogłoszenie o naborze 3/2017/G

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnychStowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl