Wnioski i formularze

Ustawy

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw - pobierz


Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. Zmiana (COVID19) - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. - Zmiana (stosowanie trybu konkurencyjności) - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. Zmiana - pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 - pobierz


Interpretacje, wyjaśnienia oraz inne dokumenty

Instrukcje dotyczące ustalania kwot dla poddziałania 19.2 w związku z nowym orzecznictwem w zakresie pozostawiania protestów bez rozpatrzenia - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR od styczeń 2018 r. do - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z październik - grudzień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z kwiecień - sierpień 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z lutego 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR ze stycznia 2017 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z grudnia 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z listopada 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacje z ARiMR z października 2016 r. - pobierz (archiwum ZIP)
Interpretacja ARiMR z dnia 13-09-2016 r. w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2. - pobierz
Lista 32 pytań i odpowiedzi od ARiMR z dnia 21-09-2016 r. do poddziałania 19.2 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 AKTUALIZACJA z 22.02.2017 - pobierz
Pytania i odpowiedzi do poddziałania 19.2 - pobierz
Prezentacja pn. "Jak sporządzić biznes plan" - pobierz

PKD
Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach PROW 2014-2020 - pobierz
Lista kodów PKD na które nie można otrzymać pomocy w ramach PROW 2014-2020 (wersja czytelna) - pobierz


UWAGA!!

Każdy Wnioskodawca oraz Beneficjent ma obowiązek do odwiedzenia i pobrania aktualnych formularzy i innych dokumentów do działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na stronie internetowej ARiMR. Link do strony.*

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

dokumenty aktualne z dnia: 12.12.2022 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)


1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z

2) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z
Biznesplan Tabele finansowe​_19.2​_inne​_5z
Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z
Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.
Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

WoP​_19​_2​_IW​_5z
WoP​_19.2​_IW​_5z​_edytowalny
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z
Wniosek o płatność​_4z
Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny
Instrukcja do wniosku o płatność​_4z
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji >
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z

3) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_192​_P​_5​_z
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z
zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.
Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Wniosek o płatność ​_P​_5z
Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z
Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z
Wniosek o płatność​_P​_4z
Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny
Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Nowy wzór aneksu COVID do umowy o przyznaniu pomocy - 19.2 (maj 2021 r.) -  pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  pobierz
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl